Serre.com

Agriport 139 - 1775 TA Middenmeer - Tel: 0227-801980 - E-mail: info@serre.com

Voorwaarden

 

1. Aanbiedingen en opdrachten

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. De verkoop is definitief na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Annulering

Indien koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft de verkoper het recht volledige vergoeding te vorderen van alle kosten die gemaakt zijn om die order uit te leveren.

3. Levertijd

 * Serre platen of losse materialen

 

Worden uit voorraad geleverd  en afgeleverd op de dag  volgens ons afleverschema  op onze site, bestellingen dienen 24 uur voor de afleverdag  bij ons binnen te zijn  .

 

* Carports, gebogen overkappingen en lichtstraten 

 

Worden op maat gemaakt en afgeleverd binnen ca. drie werkweken op de dag volgens ons afleverschema op onze site .

  

Bij gelijktijdige bestelling van produkten met verschillende levertijden vindt aflevering plaats als de gehele bestelling in één keer afgeleverd kan worden.

4. Vrachtkosten

Per geplaatste order wordt  € 17,--  of  € 22,--  (incl. BTW) in rekening gebracht, afhankelijk van het aflevergebied. Goederen kunnen niet bij het magazijn worden afgehaald.

5. Retourzendingen

 

Alle op maat gemaakte produkten kunnen niet retour. 


6. Reclames

Reclames moeten om geldig te zijn, binnen zeven werkdagen worden ingediend. Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of wegens uiterlijk waarneembare beschadiging, moeten om geldig te zijn, bij aflevering aangetekend worden. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd. Dakvenster verplicht zich bij een terechte reclame de goederen zo snel mogelijk te herleveren.

7. Garantie

De fabrieksgarantie op de door Dakvenster.com BV geleverde serre platen en toebehoren bedraagt 10 jaar.

8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Dakvenster.com BV uit hoofde van enige opdracht is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken goederen. Elke verdere aansprakelijkheid t.a.v. schade wordt uitgesloten.